Зорилго, зорилт


Монголын тээвэрчдийн эрх ашгийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэн нийтэд мэдээлэх, тээвэрчдийн эрх ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах

Нийт тээвэрлэлтэд оролцож буй ажилчдын хөдөлмөр эрхлэх орчин нөхцлийг сайжруулах, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах, байгаль орчин-нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагыг өсөн нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх, хамтран ажиллах
фильмы бесплатно

Шинэ мэдээ